Skolebridge – hvorfor?

Dansk Skolebridge blev etableret i marts 2015, og vores mission er at indføre bridge på skoleskemaet.

Hvorfor skal bridge på skoleskemaet?

Bridge er et kortspil, der udvikler matematiske, psykologiske og logiske evner. Bridge stimulerer hjernen, styrker koncentrationen og forbedrer derfor evnen til at lære.
Samtidig styrker bridge børn og unges sociale udvikling, og man kan spille bridge på tværs af sociale skel uden at miste spændingen eller glæden ved spillet.

Bridge er strategi, samarbejde og samvær – og oplagt til at være et fag på skoleskemaet.

Hvad siger børnene?

– Bridge er mega fedt og sjovt at spille med sine venner. Man hygger sig, og man lærer en hel masse. Det er meget sjovere end matematik, men det er også lidt svært.
Pelle 4. klasse på Mårslet Skole.

– Det er sjovt, fordi det er verdens sværeste kortspil.
Jakob-Emil 4. kl. på Mårslet Skole.

– Jeg synes bridge er helt vildt sjovt. Jeg kan rigtig godt lige, at man har en makker, men at man ikke aner, hvad de har af kort.
Frederikke 4. kl. på Mårslet Skole.

Og hvad siger underviserne?

– Vi har en formodning om, at bridge er med til at styrke forskellige kompetencer hos eleverne, som logisk sans, koncentrationsevne og dermed også indlæringen. Med den nye skolereform har børnene jo en længere og mere varieret skoledag, så det er oplagt at tænke noget andet ind i skoledagen, som bridge eksempelvis.
Kurt Iversen Mårslet Skole.

– Det har været en meget positiv oplevelse at være sammen med eleverne om bridge. For det første er det ikke nødvendigvis de bogligt stærke elever, som viser sig at have flair for spillet, som også inkluderer en del ”håndværk”. For det andet træner bridge matematik, hukommelse og tal i praksis, hvilken er en anden tilgang til læring end de normale matematiktimer. For det tredje er bridge socialt samvær i en skemalagt form. Når først eleverne er placeret omkring bordet, er man makker med personen overfor, og alle fire er lige og nødvendige for spillet. Under spillet er der ro, så alle har mulighed for at følge med og tænke sig om. På den måde er bridge lige så sjovt / nemt at indgå i for elever med gode sociale kompetencer som for de mere introverte og elever, der normalt har det svært socialt i klassen.
Koncentration og opmærksomhed trænes også, når vi spiller bridge, og de kompetencer kommer helt sikkert eleverne til gavn i den almindelige undervisning.
Astrid Fog, lærer, Nyborg Friskole

– Bridge er godt for børn og unge.
Koncentrationen bliver styrket, og det er især gavnligt for elever, som har koncentrationsbesvær. Derudover er Skolebridge med til at lære eleverne om samarbejde. Det er et makkerskab, og man er gode sammen. Men vigtigst af alt, så er alle lige “gode”, når de starter til skolebridge.
Om du er god til at læse og skrive eller ej, har ingen betydning for, om du bliver en dygtig bridgespiller. Her er vi alle lige.
Jeg har pt. et valgfagshold på 16 elever fra 7. – 8. – 9. årgang og her følges vi ad, og dem som plejer at være de “svage” elever får her en succes, da de kan nøjagtig det samme som de andre.
Det er klart, at der selvfølgelig også er en matematisk og logisk læring i at spille bridge. Her skal tælles point og man skal kunne tænke frem i spillet, men det læres lige så stille hen ad vejen.
Det har været en stor hjælp for mig, og jeg havde nok ikke startet op uden de fine og lettilgængelige materialer fra Dansk Skolebridge. Jeg ser mange glade ansigter og high fives hen over bordet, når stikkene tælles op, hver gang.
Anja Altenburg, folkeskolelærer Amagerskolen Skjern

Vidste du, at:

Danmark er en af verdens mest vindende nationer inden for juniorbridge?

skolebridge bliver spillet i lande som Polen, Frankrig, Holland, Kina, USA og Israel.

man kan blive professionel bridgespiller?

forskning har vist, at indlæringsevnen bliver forbedret med 22 procent i matematik og med 20 procent i læsning, når elever deltager aktivt i organiseret tankesport som bridge.

Mere end 200

skoler

mere end 20.000

elever

Mere end 15

virksomheder, støtter dansk skolebridge